en önemli meslek ANNELİK..................

Kuran-ı Kerim “Oku” diye başlıyor. “Oku...
Mes­nevi, “dinle” diye başlıyor.
Konuş diye başlayan kitap gör­medim.
Okuyabilen, görebilen, işitebilen, hissedebilen için bütün kainat,
bir kitaptır.
Ve önemli olan, o kitabı okuyabilmektir.

İnsa­nın ilk hareket noktası, her şeyi kuşatan gerçeği görmek olma­lıdır. Parça ancak bütün içinde anlaşılabilir. Gerçekler de, gü­zellikler de ancak dikkat ile sezilir, bulunur ve yaşanılır.
İnsan kainat içindeki yerinin ancak dikkat ile farkında olabilir. İster büyük, ister küçük olsun, bu kainatta ne varsa saatin çarkları gibi birbiriyle ilgilidir. Her olay, arkasında bir dünya gizler. Dış görünüşler çok zaman bizi yanıltır.
Her şey, bilgi ve sevgi ile tam bir gerçeklik aşkı ve araştırıcılık heyecanı ile bakıldığı ölçüde sırrını ele verir.

İlim bize bilmediğimiz çok şey öğretti.
Fakat öğrendiğimiz şeyleri ne kadar az anlayabildiğimizi de gösterdi.
Dış görünüş yanıltır. Gölgede görülen bir renk, ışıkta değişiverir.
Olayların arzu ettiğimiz biçimde oluşup gelişmesini beklemeyelim.
Fakat dileyelim ki, olaylar bize oldukları gibi görünsünler ve bizi aldat­masınlar. .
Bilmek demek, en ufak şeyin, bütününe nasıl bağlandığını anla­mak demektir.
Bakmak görmek değildir. Görmek demek, parça­nın bütünündeki yerini, dikkatle incelemek, sabırla durmak, ye­niden bir bakışla bütünü kavramaktır. Sadece bakmak bir şey ifade etmez. Anlamaktır gerçekten görmek.
Her varlık kainat kitabının bir kelimesidir. Bütün yaratılmışlara saygılı olmak, on­ları sevgiyle kucaklamaktır önemli olan.

İnsan bütünü tanımadığı, bütün içinde parçanın yerini, fonk­siyonunu göremediği için, sahip olduklarının da farkında olamı­yor.
Bilincine varamıyor. Önce evrendeki ahengi yorumlamak gerekir.
Her şe­yin aslında ne olduğu, insanın kainatta taşımış olduğu değer, ancak böyle ortaya çıkar.
Evrendeki birliği gören insan anlar ki, bütünden soyutlanan parça anlamını yitirir. Her şey akıllara dur­gunluk veren bütünün bir parçasıdır.
Bir rüya gibi geçer, burada gün­lerimiz. Yerimizi, görevimizi, değerimizi iyi bilelim...

Ve son sözlerimide BÜTÜNÜN EN YÜCE VARLIĞI YATARICI ENERJİ ANNELERİMİZLE DEVAM EDECEĞİM,
Düşün­celeri ile, yaşantıları ile, olaylar karşısında takındıkları tavırlar ile söyledikleri sözlerle ömür boyu etkiler bizi annelerimiz..
Bize yepyeni bir bakış açısı, yaşama üslubu kazandırırlar.
Anneler böyle ışık veren, insana ve onun akıp giden hayatına anlam ve gü­zellik katan gönül sultanlarıdır...
“Sevmek devam eden en güzel huyum”
yunus gibi,annelerimiz gibi devam eden huyumuz olsun sevmek...

Bir ömür düşü­nün, bütün dakikaları iyiye güzele, yavrularına ,büyük ve yüce olana adan­mış.
Annelerimiz Şartlar ne olursa olsun, içindeki gü­zellikleri kaybetmez, umutla, aşkla, heyecanla gelecek güzel günlere inanır.
Güzellikleri,kötülükleri görür,karşılıksız sever
Her hallleriyle “Mevlâ görelim neyler neylerse gü­zel eyler” der gibidir onlar.
İçleri,dışları ışıkla doludur annelerimizin.

Annelik bütün meslek grupları içinde en önemli olanı ve insana dair işler içinde en bilgi gerektirendir...

ANNELERİMİZ GİBİ KARŞILIKSIZ SEVENLERDEN OLMAMIZ DİLEĞİYLE...
SEVGİ IŞIĞIMIZ DAİM OLSUN...Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !